שרת המשפטים: "ההגזמה בעודף רגולציה בארץ מבטאת באופן הנכון ביותר את האמירה: יותר זה פחות"

שרת המשפטים פרסמה הבוקר שורת תקנות שמטרתן להקל על חברות ישראליות הנסחרות בחו"ל

ההקלות המוצעות ממוקדות בחברות שאין בהן גרעין שליטה ונסחרות בבורסות הגדולות בארה"ב (NASDAQ ו-NYSE). החברות העיקריות שייהנו מההקלות הללו הן חברות היי-טק ישראליות.

התקנות מהוות הקלה משמעותית לחברות ישראליות הנסחרות בחו"ל ויאפשרו להן לעמוד בדרישות הדין הזר בלבד, ללא צורך בהתאמה נוספת לדרישות חוק החברות.

בין ההקלות:

1. הגשת מסמכים באנגלית לרשם החברות- מוצע לאפשר לכלל החברות להגיש את מסמכי היסוד שלהן בשפה האנגלית לרשם החברות. כך למשל יוכלו חברות להגיש את התקנון שלהן בשפה האנגלית בצירוף של תרגום של התקנון המאושר בידי החברה(ולא תרגום נוטריוני). הצעה זו מהווה בשורה של ממש בעיקר לתעשיית הון הסיכון הישראלית ובחברות בעיקר בתחום הטכנולוגיה העילית אשר מתנהלות בשפה האנגלית שכן תתאפשר סביבה רגולטורית התומכת בשפה האנגלית, תקל על השקעות בחברות הישראלית ותאפשר למשקיעים הזרים סביבת השקעה נוחה יותר.

2.  מוצע שחברה ישראלית שאין בה בעל שליטה ועומדת בכללי הבורסה הזרה לגבי רוב דירקטורים עצמאיים לא תהיה חייבת למנות דירקטורים חיצוניים . כתוצאה מכך לא יחולו גם המגבלות לגבי הגמול שניתן לשלם לדח"צים לפי חוק החברות. עם זאת, לא תבוטל החובה שלפחות אחת הדירקטורים תהיה אשה.

3.  הקלות לגבי הרכב ועדת הביקורת וועדת התגמול- בבבורסות הזרות, ועדת הביקורת וועדת התגמול מאוישות בדירקטורים עצמאיים בלבד. בנוסף, עצמאות חברי ועדת הביקורת נבחנת לפי כללים מחמירים יותר מאשר אלה החלים לגבי דירקטור עצמאי "רגיל". לכן מוצע לפטור חברות שאין בהן גרעין שליטה ונסחרות בחו"ל, מההוראות לגבי הרכב ועדת הביקורת וועדת התגמול בחוק החברות מבלי להביא לפגיעה באיכות הממשל התאגידי.

4. הקלה בכינוס אסיפות כלליות לאישור תנאי כהונה והעסקה- העלות של כינוס אסיפה כללית בארה"ב גבוה משמעותית מהעלות של כינוס אסיפה בישראל. מוצע כי תגמול לדירקטור או למנהל כללי שמתמנה בידי הדירקטוריון בתקופה שבין אסיפות שנתיות, לא יהיה טעון אישור במועד המינוי אלא באסיפה השנתית (או המיוחדת) הבאה, בתנאים אלה:

*   תנאי הכהונה וההעסקה תואמים את מדיניות התגמול של החברה.

*     תנאי הכהונה וההעסקה אושרו בידי ועדת התגמול והדירקטוריון.

*      תנאי הכהונה וההעסקה אינם עולים על אלה שניתנו לקודמו בתפקיד.

הקלה זו חשובה מאד לחברות הנסחרות בחו"ל בשל העלות הגבוהה לכינוס אסיפות כלליות שם אך מוצע לאפשר לכלל החברות ליהנות ממנה.

שרת המשפטים, איילת שקד: " תקנות ההקלות לחברות בחול מהוות בשורה של ממש עבור חברות ישראליות הנסחרות בבורסות זרות. על מנת לדאוג לשמר את נוכחותן שלחברות ישראליות בישראל, על מנת לפתח את הכלכלה הישראלית, ומתוך הבנה כי יש צורך לבצע תיקונים ותיאומים בהתאם לצורכי השעה החלטתי על פרסום התקנות."

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>