שרת המשפטים פרסמה הבוקר שורת תקנות במטרה להקל על חברות ישראליות הנסחרות בחו"ל

"מאז כניסתי לתפקיד אני נלחמת במפלצת הבירוקרטיה והרגולציה. ההגזמה בעודף רגולציה בארץ מבטאת באופן הנכון ביותר את האמירה: יותר זה פחות"

***

"מדינת ישראל מפסידה הרבה, נכון להיום, מעודף הבירוקרטיה. אנחנו עושים מאמצים לתקן זאת"

שרת המשפטים איילת שקד הפיצה להערות הציבור את טיוטת התקנות למתן הקלות לחברות ישראליות הנסחרות בבורסות בחו"ל.

 ההקלות המוצעות ממוקדות בחברות שאין בהן גרעין שליטה ונסחרות בבורסות הגדולות בארה"ב (NASDAQ ו-NYSE). התקנות מהוות הקלה משמעותית לחברות ישראליות הנסחרות בחו"ל ויאפשרו להן לעמוד בדרישות הדין הזר בלבד, ללא צורך בהתאמה נוספת לדרישות חוק החברות.

בין ההקלות אשר נכללות בתקנות:

  1. הגשת מסמכים באנגלית לרשם החברות- מוצע לאפשר לכלל החברות להגיש את מסמכי היסוד שלהן בשפה האנגלית לרשם החברות. כך למשל יוכלו חברות להגיש את התקנון שלהן בשפה האנגלית בצירוף של תרגום של התקנון המאושר בידי החברה (ולא תרגום נוטריוני). הצעה זו מהווה בשורה של ממש בעיקר לתעשיית הון הסיכון הישראלית ובחברות בעיקר בתחום הטכנולוגיה העילית אשר מתנהלות בשפה האנגלית שכן תתאפשר סביבה רגולטורית התומכת בשפה האנגלית, תקל על השקעות בחברות הישראלית ותאפשר למשקיעים הזרים סביבת השקעה נוחה יותר.
  1. מוצע שחברה ישראלית שאין בה בעל שליטה ועומדת בכללי הבורסה הזרה לגבי רוב דירקטורים עצמאיים לא תהיה חייבת למנות דירקטורים חיצוניים . כתוצאה מכך לא יחולו גם המגבלות לגבי הגמול שניתן לשלם לדח"צים לפי חוק החברות. עם זאת, לא תבוטל החובה שלפחות אחת הדירקטורים תהיה אשה.
  2. הקלות לגבי הרכב ועדת הביקורת וועדת התגמול- בבבורסות הזרות, ועדת הביקורת וועדת התגמול מאוישות בדירקטורים עצמאיים בלבד. בנוסף, עצמאות חברי ועדת הביקורת נבחנת לפי כללים מחמירים יותר מאשר אלה החלים לגבי דירקטור עצמאי "רגיל". לכן מוצע לפטור חברות שאין בהן גרעין שליטה ונסחרות בחו"ל, מההוראות לגבי הרכב ועדת הביקורת וועדת התגמול בחוק החברות מבלי להביא לפגיעה באיכות הממשל התאגידי.
  3. הקלה בכינוס אסיפות כלליות לאישור תנאי כהונה והעסקה- העלות של כינוס אסיפה כללית בארה"ב גבוה משמעותית מהעלות של כינוס אסיפה בישראל. מוצע כי תגמול לדירקטור או למנהל כללי שמתמנה בידי הדירקטוריון בתקופה שבין אסיפות שנתיות, לא יהיה טעון אישור במועד המינוי אלא באסיפה השנתית (או המיוחדת) הבאה, בתנאים אלה:

א)      תנאי הכהונה וההעסקה תואמים את מדיניות התגמול של החברה.

ב)      תנאי הכהונה וההעסקה אושרו בידי ועדת התגמול והדירקטוריון.

ג)      תנאי הכהונה וההעסקה אינם עולים על אלה שניתנו לקודמו בתפקיד.

הקלה זו חשובה מאד לחברות הנסחרות בחו"ל בשל העלות הגבוהה לכינוס אסיפות כלליות שם אך מוצע לאפשר לכלל החברות ליהנות ממנה.

להמשך קריאה בנושא לחצו כאן

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>