אידיאולוגיה

התיישבות

מתוך אמונה כי ארץ ישראל שייכת לעם היהודי עוד מימי התנ"ך, ורק בארץ הזו יכול העם היהודי להתקיים ולהגשים את ייעודו, אני מתנגדת למסירת שטחי ארצנו ולהקמה של מדינה פלסטינית בלבה של ארץ ישראל.

אני דוגלת בערך ההתיישבות בכל חלק מחלקי ישראל לרבות יהודה ושומרון. לנוכח עיוות הדין לפיו ההתיישבות הישראלית הענפה ביהודה ושומרון עדיין נמצאת תחת שלטון צבאי ולא אזרחי, נוצר מצב בו תושבי יהודה ושומרון אינם זוכים ליחס שוויוני בכל הקשור לבנייה ולזכויות קנייניות. יש לפעול לאימוץ המלצות ועדת השופט אדמונד לוי (בכל הקשור למעמד ההתיישבות ביהודה ושומרון) כהחלטת ממשלה.

אני תומכת בהחלת החוק הישראלי על השטחים שבשליטת ישראל (שטחי C) שם חיים כחצי מיליון יהודים וכמאה אלף ערבים. לערבים אלו תוצע תושבות, אזרחות ישראלית או ניהול עצמי על פי בחירתם ובכפוף לשיקולי ביטחון.

אני מאמינה כי יש להמשיך את מפעל השוואת החקיקה, עליו עמלתי בכהונתי כשרת המשפטים, בין הנעשה בישראל שבתוך הקו הירוק לישראל-רבתי הכוללת את שטחי יהודה והשומרון. אזרחי ישראל החיים ביהודה והשומרון לא יופלו לרעה מבחינה משפטית. במהלך כהונתי קבעתי כי יעוברו הסמכויות על תביעות של קרקע פרטית של פלסטינים מבית משפט העליון לבית משפט מחוזי ירושלים. שינוי זה יאפשר הליך הוגן ומותאם יותר בכל העתירות על יו"ש.

יש לפעול לתיקון הסכמים בינלאומיים עם ישראל, המפלים לרעה את יהודה ושומרון.

במהלך כהונתי כשרת המשפטים הבאתי להסדרה חוקית של יישובים, לפיתוח כלים משפטיים שיאפשרו הסדרה עתידית ולשחרור חסמים שהובילו להקפאת הבניה. אני מאמינה כי יש להמשיך ולפעול בדרך זו.