אידיאולוגיה

חינוך

אני מאמינה כי יש לחזק את מערכת החינוך. לכל צעירה וצעיר בישראל מגיעה הזדמנות הוגנת במסע חייהם בחברה הישראלית. הכלי המרכזי לקבלת הזדמנות זו הוא הענקת חינוך איכותי לכולם, בפריפריה ובמרכז, לילדים מרקע כלכלי חזק ומרקע חלש, לכל המגזרים בישראל, יהודים ולא יהודים כאחד.

אני מאמינה כי יש לחזק באופן משמעותי את מעמד המורה בישראל ולהגדיל את שכרם של המורים, בדגש על שכר מורה מתחיל.

אני מאמינה כי יש להעביר כלים וסמכויות למנהלי בתי הספר ולהכשירם, מתוך אמון ביכולתם ליזום, להצמיח מורים מעולים ולהעניק חינוך מצוין וערכי לתלמידי ישראל.

אני מאמינה כי יש להרחיב את החופש של הקהילות להקמת בתי ספר חדשים, ואת יכולתם של ההורים לבחור בין בתי-הספר תוך הרחבת אזורי הרישום בין רשויות ובתוכן.

אני מאמינה בכוחו של החינוך הבלתי פורמלי: תנועות נוער, ארגוני נוער, מדריכי של"ח צעירים, חוגי ספורט, מכינות קדם צבאיות, שנות שירות ועוד. גופים אלו מצמיחים בקרב הנוער בישראל ביטחון, אחריות, אהבת הארץ, והכל תוך היכרות עם מרכיבי החברה הישראלית. יש לפעול ולחזקם.

יש לחזק את החינוך בפריפריה, במגזרים החרדיים ובמגזרים הלא-יהודיים, ולהקצות משאבים מיוחדים דווקא לאזורים חלשים.

בימים אלה בהם מגפת הקורונה משנה את שגרת החיים המוכרת, על מערכת החינוך להתאים את עצמה ללמידה במסגרות קטנות יותר ולהוראה מקוונת, בצורה איכותית ומתקדמת שניתן יהיה להפיק ממנה תועלת מירבית.

אני מאמינה כי יש להטמיע במסגרת מערכת החינוך את ערכי הציונות, ערכים יהודיים, ערכים דמוקרטיים, מורשת ישראל ואהבת האדם לכל ילדי המדינה. שינויים אלו יביאו לחינוך איכותי יותר ויגביהו את רף המצוינות לכל ילדי ישראל מכל המגזרים והשכבות.