אידיאולוגיה

ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי

ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי, כפי שנקבע בחוק יסוד הלאום המבטא את תמצית הציונות. אני מאמינה שהגדרתה של ישראל כמדינה יהודית אינה עומדת בסתירה להגדרתה כמדינה דמוקרטית. לשיטתי מדובר ביסודות המשלימים זה את זה. בתפיסתי, ירושלים השלמה והמאוחדת היא בירתה של מדינת ישראל, ושלה בלבד. אתנגד לחלוקתה, או לריבונות משותפת בכל חלק ממנה.