אידיאולוגיה

משפט וממשל

כפי שהוכחתי בעת כהונתי כשרת משפטים, אני מאמינה כי יש להבטיח את קיומה של מערכת משפטית עצמאית וחזקה, אשר ככל יתר רשויות הממשל, תפעל בשקיפות מלאה, תהא נתונה לביקורת ותבטא נאמנה את מגוון העמדות הקיימות בציבור. קיימת חשיבות עליונה לבצר את עקרון הפרדת הרשויות ולהחזיר את כושר הביצוע לרשות המבצעת, את הסמכות לחוקק לרשות המחוקקת ואת החובה לשפוט לרשות השופטת, האמונה על פירוש החוק ולא על יצירתו.

אני מאמינה כי יש להסדיר את יחסי הכנסת והרשות השופטת באמצעות פסקת התגברות כללית המלווה בהסדרים מיוחדים המגבילים את עצם האפשרות לפסילת חקיקה ראשית של הכנסת ואיסור מפורש על דיון בחוקיותם של חוקי-יסוד. בעת כהונתי כשרת המשפטים, קידמתי את הצעת חוק יסוד החקיקה, מהלך שיביא להחזרת האיזונים בין הכנסת והממשלה לבית המשפט. מיניתי שופטים רבים במערכת המשפט, תוך שימת דגש על מינוי שופטים מרקעים שונים שלא זכו לנוכחות ראויה בבתי המשפט. מיניתי שופטים שמרנים בכל הערכאות. חוללתי מהפכה ביחס לשיח האקטיביסטי ועודדתי מעבר לשיח שמרני הדוגל בהפרדת רשויות.