אידיאולוגיה

עלייה וקליטה

מדינת ישראל היא לא רק מדינת האזרחים החיים בה, אלא גם מדינת העם היהודי בעולם כולו. אני מכירה בכך שככל שהמעמד המדיני והביטחוני של ישראל חזק ואיתן יותר, כך מצבם של יהודים בגולה חזק ואיתן יותר. בהקמת המדינה ולאחריה, יהודי העולם נרתמו פעם אחר פעם לטובת מדינת ישראל בסיוע פוליטי, כלכלי ופיזי. למדינת ישראל יש זיקה ואחריות כלפי כל יהודי בעולם.

אני מאמינה כי מקומם של היהודים הוא במדינת ישראל. בזמן שהאנטישמיות באירופה גוברת, התפקיד הראשון במעלה של מדינת ישראל הוא לאפשר לכל יהודי לעלות לארץ ולחיות כאן בכבוד.

אני מאמינה כי יש לפעול לחידוש תנופת העלייה מכל העולם ולעודדה. על מנת לעשות כן אפעל לכך שתעודות ורישיונות מקצועיים שהוענקו בחו"ל יוכרו על ידי גופי ההסמכה בישראל.

אני מאמינה כי יש להמשיך ולפעול לחיזוק הקשר בין מדינת ישראל לבין יהדות העולם ולחיזוק הזהות היהודית של כל יהודי. על מדינת ישראל להגדיל משמעותית את השקעתה בשותפות זו עם התפוצות.

אני רואה במשבר הקורונה הזדמנות גדולה עבור מדינת ישראל ויהודי התפוצות למימוש חלום העלייה לארץ.

אני מאמינה בטיפוח ובחיזוק הקשר מול כל זרמי היהדות בתפוצות מתוך הבנה כי כל פעילות יהודית בתפוצות מסייעת לשמור על המשכיות העם שלנו.